top of page

HUSET i Asnæs præsenterer fra d. 14. maj til d. 12. juni en fællesudstilling med HUSETs kunstnere, udstillingen ”Mother of Dogs” af Marie-Louise Vittrup og Mette Nisgaard, udstillingen ”Mistbænk” af kunstnergruppen Baghaven samt udstillingen ”R-E-L-A-T-I-O-N-E-R” af Lise Munksgaard & Anne Kromann i HUSETs X-rum.

FÆLLESUDSTILLING MED HUSETS KUNSTNERE

Birgit Daa Birkkjær_rgb.jpg

Birgit Daa Birkkjær

HUSETs kunstnere præsenterer på deres fællesudstilling et udvalg af nye værker. Se bl.a. maleri, grafik, skulptur, keramik, collage, billedtæpper og meget mere.

HUSETs kunstnere er Anne Rolsted, Better Lübbert, Birgit Daa Birkkjær, Birgit Krogh, Charlotte Bøgh, Charlotte Krogh, Dag Aronson, Didder Geisler, Hanne Løcke, Hans Helge Nielsen, Henriette Duckert, Jørgen Albrechtsen, Jørn Bromann, Lis Biggas, Luise Haugen, Margrethe Agger, Martin Birk Møller, Pia Fonnesbech, Poul Erik Nielsen, Søren Schaarup og Troels Trier.

MARIE-LOUISE VITTRUP & METTE NISGAARD: MOTHER OF DOGS

Mette Nisgaard er gennemgående optaget af materialer og har fokus på at skabe sanselige rum, uanset om hun tegner, eller om hun laver større offentlige kunstindstik. Senest bruger hun sanselige rum, som forandringsgenerator, i offentlige rum. Her afsøger hun hvilke dynamikker, der gør sig gældende, når kunst skal performe i det offentlige rum – ikke blot som kunst, der skal beskues, men som kunst, der skal forandre og engagere.

Marie-Louise Vittrup arbejder med video, installation, performance og kollager, med en særlig interesse for stedsspecifikke og situationelle værker. Værker, som bliver til i samarbejde med et sted, dets omgivelser og fremfor alt gennem menneskelige relationer og interaktioner. Hendes nysgerrighed kredser omkring samarbejdsprojekter med et særligt fokus på processen. Den levende proces, hvor man gennem materiale-undersøgelser, udveksling af ideer, intuition, opmærksomhed og tilfældigheder langsomt former et værk.

Til HUSET i Asnæs har Nisgaard og Vittrup lavet en fælles udstilling, hvor sanseligheden har fokus. Nisgaard har arbejdet med en række tegninger og raderinger og Vittrup med kollager og video. Værkerne til HUSET er afledt af de samme arbejdsprocesser, som præger kunstnernes arbejde i de offentlige rum. I værkerne er der indholdsmæssige såvel som formmæssige overlapninger, dobbelteksponeringer og gentagelser. Fælles for værkerne er de grafiske fremstillinger og kollager med motiver afledt af den klassiske antikke kunst. Motiver, der i værkerne er blevet tilgroet af vækster fra en anden tid, eller efterladt med graffiti.

Mette Nisgaard_rgb.jpg

Mette Nisgaard

Marie-Louise Vittrup_rgb.jpg

Marie-Louise Vittrup

KUNSTNERGRUPPEN BAGHAVEN: MISTBÆNK

Kunstnerne i Baghaven arbejder som gruppe under et fælles tema, der fungerer som afsæt og katalysator for vores individuelle arbejde. Det er en måde at lade et fælles fokus inspirere og en måde at præsentere en idé eller et begreb set gennem forskellige temperamenter og prismer. Nærværende udstilling kredser om Mistbænken set som et beskyttet vækstrum, et værn om de første kim eller skitser til det, der senere skal folde sig ud som færdige vækster - eller værker - i Baghaven. De tænker rummene som en slags Mistbænke, hvor idéer er sået og skitser, objekter, fotos og materialeafprøvninger vokser frem som inspirationskilder og stadier på vej til de færdige værker i maleri, grafik og skulptur.

Kunstnerne i Baghaven: Elise Reinholtz, Hanne Karin Jacobsen, Lisa Marie Frost, Malene Bjelke og Karen Borch.

F4BD3B22-532D-41E7-9164-A38A85B09202_1_201_a.jpeg

Elise Reinholtz

Dreng på hug, bronze, h.38 cm.jpeg

Malene Bjelke

IMG_4646.jpeg

Karen Borch

Screenshot 2021-12-22 at 09.37.48.png

Lisa Marie Frost

Uden Titel #1, Collage, 100x70 cm.jpg

Hanne Karin Jacobsen

X-RUM: LISE MUNKSGAARD & ANNE KROMANN: R-E-L-A-T-I-O-N-E-R

I en række fælles og individuelle værker undersøger Lise Munksgård og Anne Kromann begrebet relationer:

”vores kunst taler sammen og vi har en fælles tilgang til det sanselige og æstetiske. Vi undersøger det der er imellem os – i mellemrummet - og gør det usynlige synligt.

Ved at tage udgangspunkt i os selv, undersøger vi hvordan en relation kan se ud? Hvilken form kan den have, og hvordan kan den sanses, fornemmes og føles? Vi undersøger, hvordan vi æstetisk hænger sammen i vores relationer til hinanden, vores egen krop og vores omverden.

I processen har vi hele tiden skubbet til rummet imellem os – både helt konkret i vores værker, men også i udviklingen af vores relation. Vores relation er blevet stærkere og vi har oplevet hvordan vi komplimenterer hinanden med vores forskellige personligheder, ideer og udtryk. Vi har også oplevet hvor sårbar en relation er. I arbejdet med at give relation æstetisk form, bliver det via værkernes balance, meget tydeligt hvor lidt der skal til for at balancen ændres og udfordres”.

Lise Munksgaard & Anne Kromann_rgb invi.jpg

Lise Munksgaard & Anne Kromann

Udstillingerne åbner lørdag d 14. maj kl 14-17 og kan ses frem til den 12. juni 2022

For mere information kontakt Mie Thorning Christensen på miethorning@husetiasnaes.dk

bottom of page