top of page

Fra den 13. april til den 12. maj præsenterer HUSET udstilling med Kirsten Bøgh & Stine Jespersen, samt en udstilling med Marie Bancks i X-rummet. På 1. sal finder du HUSETs kunstnere.

UDSTILLING MED

KIRSTEN BØGH & STINE JESPERSEN

X-RUM: MARIE BANCKS

Stine Jespersen og Kirsten Bøgh arbejder med det samspil og modspil, der opstår mellem de keramiske værker og malerierne.
F.eks. kan de tredimensionelle elementer i keramikken spille sammen med rumoplevelserne i malerierne. Ligeledes dannes der et modspil mellem de konkrete keramiske strukturer og maleriets illusioner af

rum og ornament.
Forholdet mellem flade og rum er et gennemgående træk i arbejderne.

Kirsten Bøgh.jpg

Kirsten Bøgh

KIRSTEN BØGH 

Kirsten Bøgh arbejder med en udvidet tolkning af den vesterlandske stilleben og interiørtradition i kombination med mønstre fra persiske tæpper. Hun arbejder dermed med det mellemrum, som strukturer fra den nære virkelighed skaber i forhold til ornamenter fra fjerne kulturer. Malerierne bliver stykket sammen af fragmenter af 2 forskellige former for rumligheder. I stillebenet og interiøret arbejdes der med dybden i maleriet, hvorimod tæppernes mønstrer, er flade. Hun lader billedets forskellige lag spille sig ud mod hinanden, så de splintrede elementer bliver sat sammen til en ny helhed. På den måde bliver malerierne et ornament over ”dagligdagens udsigt”.

e blomstervase er det, der kendetegner hendes kunst.

Stine Jespersen.jpg

Stine Jespersen

STINE JESPERSEN

Stine Jespersens kunstneriske virke er centreret om skulpturel keramik, hvor hun udforsker lerets muligheder gennem gentagelse. I en søgen efter balance mellem det statiske og ukontrollable gentages elementer eller moduler og kombineres på forskellig vis med små ændringer eller variationer, der både opstår naturligt og i en styret proces.

Hendes ønske er at inddrage beskueren i en søgen efter ligheder og forskelle ved at skabe værker, man konstant kan gå på opdagelse i. I sine tredimensionelle værker inddrages beskueren gennem den umiddelbar genkendelig form, hvorfra man kan gå på opdagelse i dens konstruktionelle kompleksitet. Hun arbejder med, at repetition

er en refleksion over de uundgåelige gentagelser i menneskets liv, som paradoksalt nok også rummer en uundgåelig variation og udvikling. Det forsøger hun at kommunikere i værkerne.

X-RUMMET: MARIE BANCKS - PORTE

"Porte" består af portaler skabt af patinerede kobberrør. En installation, som afspejler en søgen efter forbindelse og transformation og som udforsker linjerne mellem det indre og det ydre. De repræsenterer de uundgåelige passager, vi skal igennem, både dem af eget valg og dem, vi udsættes for.

 

 

Gennem sin praksis udforsker Marie Bancks materialernes mangfoldige muligheder med en tiltrækning til det naturlige i kontrast til det konstruerede; det menneskeskabte.
 

Marie Bancks skaber stedspecifikke installationer, hvor hver udstilling bærer sin egen unikke fortælling. Hendes værker udforsker det psykologiske, mystiske og underbevidste, og de rummer ofte arketypiske symboler.

Marie Bancks - Porte , 2024, patineret kobber

Marie Bancks Porte.jpg

Udstillingerne blev indledt med fernisering lør. d. 13. april. Sidste udstillingsdag er d. 12. maj 2024

bottom of page