top of page

HUSET i Asnæs præsenterer fra d. 9. juni til d. 8. juli 2018 en udstilling med Jørgen Albrechtsen og Jørgen Tang Holbek, en temaudstilling om akvarel og gouache samt en udstillingen NOSTOS af Christina Hamre i X-RUMMET.

Jørgen Albrechtsen & Jørgen Tang Holbek

Jørgen Albrechtsen er især landskabs- og naturmaler. Han maler med impressionistiske penselstrøg, og hans malerier fra Odsherred er lyse, idylliske og stemningsfyldte. Jørgen Albrechtsen lægger sig i forlængelse af en impressionistisk malemåde, hvor han indfanger variationerne i landskabet, som de opstår i lysets skiften og i påvirkningerne af vejret og årstiderne. Albrechtsen understreger, at hans malemåde er inspireret af Karl Bovin og Ole Kielberg, og at han er således en af de malere, der viderefører den tradition, der forbindes med begrebet ”Odsherreds-malerne”.

På sin udstilling i HUSET i Asnæs viser Jørgen Albrechtsen hovedsageligt sine landskabsmotiver fra Odsherred, men også flere malerier med motiver fra Cuba, hvor han bor halvdelen af året.

Jørgen Albrechtsen har inviteret sin gode ven og kollega Jørgen Tang Holbek til at udstille sammen med sig i HUSET.

Jørgen Tang Holbek viser på sin udstilling i HUSET bl.a. en stor maleriinstallation, der har den samlede titel:

”29. august 1943: 75 året for samarbejdspolitikkens sammenbrud”.

Installationen tematiserer på forskellig vis ophøret af samarbejdspolitikken med den tyske besættelsesmagt i 1943 under 2. Verdenskrig. Vi præsenteres for modstanden både i byen og på landet, og vi ser, hvordan modstanden mod besættelsesmagten vinder frem på tværs af politiske ståsteder.

Jørgen Tang Holbeks monumentale installation er en politisk kommentar, der mindes og hylder dem, der satte sig imod besættelsesmagten under 2. Verdenskrig, og netop foreningen af kunst og politik er karakteristisk for store dele af Tang Holbeks værkproduktion. Han er nemlig kendt for at kommentere på og forholde sig til politiske forhold i samfundet i sin kunst.

Arrangement i HUSET fredag d. 15. juni kl 17-19:

Hør Jørgen Albrechtsen fortælle om Cuba, hvor han bor halvdelen af året. Albrechtsen vil fortælle om forholdene på Cuba, cubanernes hverdag, deres musik, religion og kultur.

1. SAL: Temaudstilling: Akvarel & Gouache

HUSET er stolt af at kunne præsentere en temaudstilling med fokus på akvarellen og gouachen som udtryksform. Både akvarel og gouache er vandfarver med den primære forskel, at gouache er heldækkende i modsætning til akvarel, som er transparent. Udstillingen består udelukkende af værker malet med akvarel eller gouache for herigennem at vise, hvor forskelligt man som kunstner kan arbejde de to former for vandfarver. Til udstillingen har HUSET inviteret et stærkt team af kunstnere, som alle arbejder meget forskelligt i forhold til motivvalg og formsprog, men som alle deltager på udstillingen med akvarel/gouache værker.  

På udstillingen deltager Anders SCRMN Meisner, Augusta Atla, Iben Munnecke, Julie Nord, Kathrine Ærtebjerg, Trine Boesen og Vidar Håkon Utvik.

X-RUMMET: Christina Hamre – NOSTOS (hjemrejse)

I HUSETs X-rum viser Christina Hamre udstillingen NOSTOS (hjemrejse), hvor nostalgien bruges som kreativ drivkraft. Udstillingens titel NOSTOS leder tankerne hen på ordet nostalgi, som er en sammensætning af det græske ord nostos (hjemrejse) og algos (smerte). Ordet bruges om at længes efter noget tabt, noget forsvundet eller gamle dage. 

På udstillingen viser Christina Hamre et antal nye tegninger/collager. Flere af tegningerne tager afsæt i gamle familiefotografier fra perioden 1960-2000. Christina Hamre ”fremkalder” nu på ny fotografierne på papir ved hjælp af tegningen, og herved bliver hensigten og fortællingen i billederne nu en anden, end da fotografierne oprindeligt blev taget. I tegningerne udgør tegneprocessen en meget langsom transformation fra blygrå former til billeder, hvor private forestillinger fra fortiden fusionerer med nutiden og fantasien.

 

Der er fokus på det at miste, at tabe sig selv, at smelte sammen med sig selv i nutid og fortid, indre og ydre – og på det formelle plan fokus på papirets skrøbelige flade.

Udstillingerne indledes med fernisering lørdag d. 9. juni kl 14-17 og kan ses frem til den 8. juli 2018.

 

For mere information kontakt Mie Thorning Christensen tlf: 30618907 eller mail miethorning@husetiasnaes.dk

bottom of page